Çàòâîðè
ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Както всички други сайтове и мобилни апликации, Ние събираме и обработваме Вашите лични данни. За гарантиране
на правата Ви по GDPR, Бегемот Нетуърк моли за Вашето съгласие. Моля да прегледате внимателно за какви цели
събираме Вашите лични данни. Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си с нас и на всички
трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките . Ако искате да получите
повече информация, използвайте бутона Общи условия на нашата начална страница.
Приемам

Реклама

Общи условия ЗА РЕКЛАМА в bgmot.bg

 

1. Всички заявки за реклама - медиа планове се изпращат на office@bgmot.bg най-късно 1 пълен работен ден преди датата на старта на кампанията. Потвърждаването на заявката от страна на bgmot.bg се извършва от служител на bgmot.bg по електронен път.

bgmot.bg си запазва правото да поиска потвърждаване на заявката за реклама от страна на рекламодателя чрез получаване по факс на подписан от оторизирано лице на рекламодателя и подпечатан медиа план на съответната заявката за реклама.

Потвърдената от двете страни заявка за реклама - медиа план има силата на сключен договор между страните bgmot.bg и рекламодател.

2. bgmot.bg има право да не приеме дадена заявка за реклама, като е длъжен да направи отказа и да формулира основанието за него в разумно кратък срок след получаването на заявката.

 

3. Подадена и потвърдена от bgmot.bg заявка за реклама може да бъде отменена или променена не по-късно от 1 пълен работен ден преди датата на старта на кампанията.

 

3.1. При експресна отмяна на заявката (по-малко от 1 пълен работен ден преди датата на старта на кампанията) се заплаща компенсационна такса в размер на 10% от нетната стойност на кампанията.

 

3.2. При отмяна на заявката след старта на кампанията се заплащат излъчените по медиа плана на кампанията импресии и компенсационна такса в размер на 10% от разликата между заявената и реализираната преди отмяната стойност на кампанията.

 

3.3. При експресна промяна /намаляване на стойността/ на заявката (по-малко от 1 пълен работен ден преди датата на старта или след нея) се заплаща компенсационна такса в размер на 10% от разликата между първоначално заявената и намалената стойност на кампанията.

 

4. Стандартни рекламни форми /банери/ трябва да бъдат получени от bgmot.bg 1 пълен работен ден преди старта на кампанията.

 

5. Нестандартни рекламни форми /нестандартни банери/ трябва да бъдат получени от bgmot.bg 2 пълни работни дни преди старта на кампанията, с изключение на случаите, когато поради сложността на нестандартните рекламни форми страните не договорят по-дълъг срок на получаване.

 

6. Всички банери, публикувани в сайтовете на bgmot.bg, е препоръчително да имат рамка с дебелина от минимум 1 пиксел, ако фонът на банера е бял.
Флаш анимираните банери трябва да се експортват в максимално 8-та версия, като може да се използва компресия. Ако рекламодателя желае банера да отвежда до конкретен адрес, предоставя линк за отвеждане до този адрес.

 

7. Клиентът има право на безплатна промяна на всички рекламни форми от една кампания (за кампании с продължителност над 1 месец) веднъж на седмица, като bgmot.bg се задължава да извърши промяната в рамките на първия работен ден, следващ деня на получаването на новите банери от bgmot.bg. При по-честа смяна на рекламните форми от една кампания се заплаща по 20 лева за всяка променена рекламна форма /банер/ на позиция.

 

8. Клиентът има право на една рекламна позиция да се ротират едновременно не повече от 2 различни банера като всеки един банер може да бъде пуснат на min 1% от среднодневните импресии за съответния ресурс. Ако клиентът желае да се ротират два различни банера, трябва да закупи min 2% от среднодневните импресии. При закупуване на по-голям от 2% процент ротация, клиентът има право на една рекламна позиция да се ротират едновременно повече от 2 различни банера, като за качването на всеки допълнителен банер /трети, четвърти и т.н./ се заплаща такса от 50 лв. на банер за една рекламна позиция. При закупуване на min 8% от среднодневните импресии на съответния ресурс, клиентът има право да се ротират едновременно 4 различни банера без допълнителна такса за качването.

 

9. Всеки банер може да съдържа не повече от 1 линк, водещ към сайта/промо страница на клиента. 
Сайтът/промо страницата на клиента трябва да съдържа задължително информацията за контакт с клиента /име на организация/фирма, пощенски адрес, телефон, емайл адрес/. Отсъствието на информацията за контакт с клиента дава на bgmot.bg право да не приеме дадена заявка за реклама.

 

10. Всеки банер може да има лого на един клиент /една марка/ - рекламодател. Присъствието в банера на лого на друг /втори, трети/ рекламодател /марка/ е възможно при оскъпяване от 10% върху тарифната цена за съответната позиция за всяко лого.

 

11. Всеки клиент на рекламните услуги на Бегемот Нетуърк ООД получава информация за статистика за хода на кампанията си. Статистиката предлага информация в реално време за броя показвания и кликове на използваните рекламни форми.

 

12. Рекламата се заплаща авансово стойността на кампанията преди датата на старта на кампанията. Рекламна кампания в bgmot.bg  се заплаща задължително авансово, като на клиента се начислява 5% отстъпката за авансовото плащане.

 

13. Всеки нов клиент (който през последните 3 години не е рекламирал в сайта на bgmot.bg, считано от датата на планираната рекламна кампания) получава 3% допълнителна отстъпка от брутните цени за реклама в bgmot.bg през текущата година.

 

14. За дадена рекламна кампания клиентът не може да ползва повече от една промоционална отстъпка, валидна за периода на кампанията.

 

15. Клиентът гарантира, че всички изпратени от него към bgmot.bg заявки за реклама, отговарят на изискванията на българското законодателство, както и че: притежава в достатъчен обем авторските права, сродните на авторските права и/или други имуществени и неимуществени права върху предадените за публикуване рекламни материали, че са налице всички изискуеми разрешения, съгласия, одобрения, лицензии и други подобни, които са или биха били необходими за рекламирането на продукта/услугата, предмет на заявката за реклама. 


В случай, че някоя от предходните декларации и гаранции се окажат неистински или неверни, и спрямо bgmot.bg бъдат предявени претенции от трети лица във връзка с изпълнението на съответната заявка за реклама, или му бъдат наложени санкции от държавни органи, клиентът се задължава незабавно след покана да възстанови и/или обезщети bgmot.bg за така наложените му санкции или предявени към него претенции, без значение дали клиентът е страна или не по тези претенции или производства по налагане на санкции.

 

16. Рекламните агенции получават агентски комисион на стойност 15% при условие, че предоставят готови рекламни форми и планиране.

 

Приложение 1 - 

 

Приложение 2 -

Препоръчваме